Qisooyin uu Nabi Maxamed(CSW) ka sheekeeyay

Sheikh Said Ali
Qisadii ninkii ayga uu waraabiyay danbidhaafka ku helay
Qisooyin uu Nabi Maxamed(CSW) ka sheekeeyay

No Comments Yet.

Leave a comment