Category Archives: Sheikh Abdourahman Bashir

Sharh Al Qawaid Al Fiqhiyyah

Sheikh Abdourahman Bashir

Al Wajiz Fi Sharh Al Qawaid Al Fiqhiyyah
الوجيز في شرح القواعد الفقهية

Sheikh Abdourahman Bashir

Sheikh Abdourahman Bashir
Sanadka cusub iyo casharada ku jira isbadilka waqtika.
العام الجديد الهجري ، والدروس المستقاة من الزمن المتجدد